انجمن رباتیک زینب کبری (س)

 

5 مهر 1393 :

کسب مقام اول بخش دانش آموزش مسابقات شریف کاپ و مقام چهارم بخش ویژه - توضیح اینکه فقط 4 تیم توانستند مسیر را طی کنند.

 

29 شهریور 1393 :

کسب مقام دوم در بخش نوین مسابقات خانه کارگر تبریز

بعد از مدتی دوری از مسابقات به دلیل پاره ای مشکلات برای اعضای تیم، مجددا تیم موفق به کسب مقامی دیگر در این دوره از مسابقات گردید .

 

 

22 شهریور 1392 :

کسب مقام اول در بخش ویژه مسابقات خانه کارگر و همچنین مقام دوم در بخش نوین این مسابقات را به اعضای تیم تبریک می گوییم