انجمن رباتیک زینب کبری (س)

 

تیم انجمن رباتیک زینب کبری، پس از تصمیم به اتحاد 2 تیم با سابقه فعال در زمینه رباتیک ، در سال 1387 با ساختاری جدید و انگیزه ای مضاعف فعالیت خود را آغاز نمود. افراد این تیم که متشکل از مهندسین برق و کامپیوتر می باشند سالها از عمر خود را به فعالیت در این شاخه گزرانده اند.

مقام های فراوان کسب شده توسط اعضای این تیم ، چه از زمان تشکیل تیم و چه قبل از آن، نشان از تمایل فراوان این گروه برای فعالیت در این شاخه از علم دارد.

امید است به یاری دوستان ، این فعالیت ها هر چه بهتر از پیش ادامه یابد .

 

اعضای تیم :

1- مهندس مجتهدی

2- مهندس نامور

3- مهندس رضوی

 

مقام های کسب شده توسط تیم در سال 1391 (توجه : برخی از مقام ها به دلیل داشتن اسپانسر، به جای اسم تیم به اسم اسپانسر آن زمان ثبت شده اند ) :

مقام دوم مسابقات کشوری خانه کارگر تبریز

مقام دوم مسابقات کشوری اردبیل در بخش دانشجویی و مقاوم دوم همان مسابقات در بخش پیشرفته

مقام سوم مسابقات پتروکاپ ماهشهر

مقام سوم مسابقات شهر ربات تهران

مقام اول ، مقام دوم و مقام سوم ( توامان ) مسابقات دانشجویی میاندوآب و همچنین مقام اول و دوم بخش پیشرفته همان مسابقات

 

مقام کسب شده در سال 1392 :

مقام اول بخش ویژه مسابقات خانه کارگر و مقام سوم بخش نوین همان مسابقات

 

تصویر لوح بخش بسیار اندکی از مقام های کسب شده توسط اعضای این تیم :