انجمن رباتیک زینب کبری (س)

جهت ورود به فروشگاه ، از لینک زیر استفاده نمایید . توجه کنید که فعلا به طور موقت تا دریافت enamad برای این سایت ، وارد سایت یکی از اعضای تیم

به آدرس http://www.modj.ir خواهید شد .

فروشگاه

به زودی پرداخت شهریه دوره های آموزشی نیز به صورت آنلاین فعال خواهد شد .